Ρινοπλαστική – Videos

Βραβείο Ιατρικής Αναγνωρισημότητας

Rhinoplasty - 1 week later

Ανοιχτή Ρινοπλαστική στο Χειρουργείο: Πριν-Αμέσως Μετά

Ανοιχτή Ρινοπλαστική Πριν-Μετά

👃Ρινοπλαστική Πριν-Μετά👃

Ρινοπλαστική-Αφαίρεση νάρθηκα

Ρινοπλαστική-Αφαίρεση νάρθηκα!

👃Rhinoplasty-7 days after surgery

Μιχάλης Τσούνης MD,PhD - Αποκάλυψη αποτελέσματος Ρινοπλαστικής

Πριν-3 μήνες Μετά

Αποκάλυψη αποτελέσματος Ανοιχτής Ρινοπλαστικής 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση!

Ρινοπλαστική: Πριν-Μετά