Πλαστική Στα Αυτιά (Ωτοπλαστική)

[content_table]
Πλαστική Στα Αυτιά (Ωτοπλαστική)

Η πλαστική στα αυτιά (ωτοπλαστική) είναι μια επέμβαση που πραγματοποιείται για την αισθητική επιδιόρθωση των εξωτερικών τμημάτων των αυτιών τα οποία παρουσιάζουν κάποια εκ γενετής ή επίκτητη δυσμορφία. Η περίπτωση των πεταχτών αυτιών (αφεστώτα ώτα) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο συγγενούς δυσμορφίας για τον οποίο επιλέγεται η πλαστική στα αυτιά. Η συγκεκριμένη κατάσταση απαντάται περίπου στο 5% του γενικού πληθυσμού και συνιστά μια αισθητική παραμόρφωση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική ζωή ενός ατόμου, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που τα παιδιά με πεταχτά αυτιά γίνονται αποδέκτες περιπαικτικών σχολίων από συνομήλικούς τους, με αποτέλεσμα να κλονίζεται η αυτοπεποίθησή τους συνολικά.

Η πλαστική στα αυτιά στοχεύει στην αισθητική αναδιαμόρφωση των ώτων εξασφαλίζοντας φυσική ομορφιά και συμμετρία χωρίς να υπάρχει κάποια ‘υπόνοια’ χειρουργείου.

Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγεται η Πλαστική στα Αυτιά (ωτοπλαστική);

Συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες επιλέγεται η πλαστική στα αυτιά είναι οι εξής:

  • Τα αυτιά έχουν είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο μέγεθος από το κανονικό
  • Το λοβίο του αυτιού είναι πεταχτό
  • Παρουσιάζεται κάποια παραμόρφωση στο σχήμα των αυτιών η οποία είναι είτε συγγενής (από τη γέννηση) είτε επίκτητη (π.χ. εξαιτίας κάποιου τραυματισμού, κ.ά.)
  • Τα αυτιά προβάλλουν υπερβολικά από το κεφάλι

Πλαστική Στα Αυτιά (Ωτοπλαστική) Πλαστική Στα Αυτιά (Ωτοπλαστική)

Τι επιτυγχάνεται με την Πλαστική στα Αυτιά;

Η πλαστική στα αυτιά μπορεί να πετύχει:

  • Στήριξη των αυτιών σε θέση πιο κοντά στο κεφάλι (πεταχτά αυτιά)
  • Αύξηση μεγέθους των αυτιών (μικρωτία)
  • Μείωση μεγέθους των αυτιών (μακρωτία)

Πλαστική Στα Αυτιά (Ωτοπλαστική) – Διαδικασία

Ο ασθενής επισκέπτεται τον γιατρό με σκοπό την κατάλληλη αξιολόγηση της κατάστασης. Ο αρμόδιος γιατρός για περιπτώσεις δυσμορφίας στα αυτιά είναι ο εξειδικευμένος χειρουργός ΩΡΛ, ο οποίος θα εκτιμήσει το σχήμα, το μέγεθος και τη θέση των αυτιών και θα κρίνει αν υπάρχει ένδειξη για την επέμβαση. Σε περίπτωση που η πλαστική στα αυτιά κριθεί ως η κατάλληλη λύση, ο γιατρός θα κάνει μία πλήρη ενημέρωση στον ασθενή σχετικά με τη διαδικασία της επέμβασης και τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα.

Ανάλογα με το βαθμό της δυσμορφίας που υπάρχει, η πλαστική στα αυτιά (ωτοπλαστική) διαρκεί από 1 έως 3 ώρες. Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται διανυκτέρευση και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα, μερικές ώρες μετά την επέμβαση. Στις ηλικίες ανάμεσα στα 5 με 13 έτη, η διαδικασία πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ενώ στους μεγαλύτερους ασθενείς μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία.

Οι τεχνικές που επιλέγονται για την πλαστική στα αυτιά διακρίνονται στις εξής δύο:

  1. Cartilage-splitting/ cutting techniques – Αφαιρούνται ή χαράζονται τμήματα του ωτικού χόνδρου.
  2. Cartilage-sparing techniques – Ο χόνδρος του αυτιού δεν αφαιρείται αλλά διαμορφώνεται.

Η επέμβαση ξεκινάει με τη δημιουργία μιας πολύ μικρής τομής στην περιοχή πίσω από το αυτί. Στη συνέχεια, ο χειρουργός διαμορφώνει το χόνδρο και τις πτυχές του αυτιού με την εφαρμογή ειδικών ραφών και αν χρειαστεί αφαιρεί λεπτά τμήματα χόνδρου. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με τη συρραφή με την οποία επιτυγχάνεται η κάλυψη των ουλών.

Πλαστική Στα Αυτιά – Μετά Την Επέμβαση

Μετά την επέμβαση ο ασθενής φέρει επίδεσμο στο κεφάλι για 24 ώρες με σκοπό τη σταθεροποίηση των πτερυγίων. Μετά την αφαίρεση του επιδέσμου και για τις επόμενες 15 ημέρες ο ασθενής πρέπει να εφαρμόζει ειδική κορδέλα στο κεφάλι για τη διευκόλυνση της επουλωτικής διαδικασίας. Τα ράμματα αφαιρούνται μία εβδομάδα μετά την επέμβαση, ενώ στην περίπτωση που είναι απορροφήσιμα δεν απαιτείται αφαίρεση. Με τη χορήγηση των κατάλληλων αναλγητικών ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ανεπαίσθητος.

Επικοινωνία Επικοινωνία