Χωρίς κατηγορία

Ρινογλυπτική

[content_table] Στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της αισθητικής χειρουργικής, προστίθενται ολοένα και περισσότερες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές οι οποίες έχουν ως στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών και ταυτόχρονα τη δημιουργία καλύτερων και ακριβέστερων αποτελεσμάτων αναφορικά με τις επιθυμίες τους. Μια από τις πρωτοποριακές τεχνικές που αλλάζει τα δεδομένα στη σύγχρονη ρινοπλαστική είναι η ρινογλυπτική με…
Περισσότερα