Δεν ακούω καλά: Τι μπορεί να φταίει;

[content_table]

Δεν ακούω καλά: Τι μπορεί να φταίει;

Δεν ακούω καλά, θα πρέπει να ανησυχήσω;

Η απώλεια ακοής ή αλλιώς βαρηκοΐα είναι μια συχνή πάθηση, η οποία αναφέρεται στη μείωση της ακουστικής ικανότητας ενός ατόμου. Η βλάβη αυτή μπορεί να αφορά είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό τμήμα του αυτιού ή ακόμα και συνδυασμό των δύο. Η απώλεια ακοής μπορεί να είναι διαφόρων τύπων, ενώ η βαρύτητά της διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Συνήθως είναι σταδιακή, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες η έναρξη της είναι αιφνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα άτομο που εμφανίζει αλλαγές στην ποιότητα της ακοής του αντιμετωπίζει μία σειρά από λειτουργικές δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Δεν είναι λίγες όμως και οι φορές που η ψυχολογία των ασθενών αυτών επηρεάζεται από το γεγονός ότι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους γύρω τους.

 

Δεν ακούω καλά: Ποια είναι τα αίτια;

Η απώλεια ακοής μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, είτε λιγότερο είτε περισσότερο σοβαρές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή στην ακουστική ικανότητα να αξιολογείται από έναν εξειδικευμένο ΩΡΛ. Οι συχνότερες αιτίες που προκαλούν μερική ή και ολική απώλεια της ακοής, είναι:

 • Βλάβη στο έσω αυτί: Προκαλείται συνήθως λόγω της προχωρημένης ηλικίας ή της παρατεταμένης έκθεσης σε δυνατό θόρυβο. Η κατάσταση αυτή είναι μη αναστρέψιμη και η ακοή του ασθενούς μπορεί να βελτιωθεί μόνο με ακουστικά βαρηκοΐας.
 • Υπερβολική συγκέντρωση κυψελίδας (κερί): Το κερί αποφράσσει τον έξω ακουστικό πόρο με συνέπεια να εμποδίζει την αγωγή των ηχητικών ερεθισμάτων. Η λύση σε αυτήν την περίπτωση είναι απλή, καθώς η ακοή επανέρχεται μέσω του καθαρισμού.
 • Ωτοσκλήρυνση: Σε αυτήν την πάθηση τα ακουστικά οστάρια καθηλώνονται με επακόλουθο να προκαλείται βαρηκοΐα. Η ωτοσκλήρυνση αντιμετωπίζεται μέσω της επέμβασης ωτοσκλήρυνσης.
 • Φλεγμονές του αυτιού: Στη μέση ωτίτιδα ή την εξωτερική ωτίτιδα η αγωγή του ερεθίσματος προς το έσω αυτί εμποδίζεται λόγω της απόφραξης που προκαλείται. Η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακευτική ή σπανιότερα χειρουργική και καθορίζεται από τον Χειρουργό ΩΡΛ μετά από την εξέταση του ασθενούς.
 • Ρήξη τυμπάνου: Προκαλείται από διαφορετικές αιτίες. Οι βασικότερες είναι μία χρόνια ωτίτιδα, ένας δυνατός θόρυβος, ένας τραυματισμός ή μία απότομη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η ρήξη αποκαθίσταται επεμβατικά με τυμπανοπλαστική.
 • Αιφνίδια βαρηκοΐα: Πρόκειται για μία πάθηση στην οποία η απώλεια ακοής λαμβάνει χώρα ξαφνικά. Συνήθως το πρόβλημα εντοπίζεται στα τριχωτά νευρικά κύτταρα του εσωτερικού αυτιού. Διάφορες καταστάσεις έχουν ενοχοποιηθεί. Στην πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων δε βρίσκεται κάποιος σαφής αιτιολογικός παράγοντας, οπότε η πάθηση θεωρείται ιδιοπαθής. Έχει βρεθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις ανταποκρίνεται στη χορήγηση κορτιζόνης.

 

 

Δεν ακούω καλά: Ποια άλλα συμπτώματα μπορεί να εμφανίσω;

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν τη μειωμένη ακοή διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο, την αιτία αλλά και το βαθμό της βαρηκοΐας. Συνοπτικά, η βαρηκοΐα μπορεί να προκαλεί ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Δυσκολία συμμετοχής στις καθημερινές συζητήσεις.
 • Αντίληψη από την πλευρά του ασθενή ότι κάποιος του μιλάει, χωρίς όμως να καταλαβαίνει τι του λέει.
 • Αύξηση της έντασης της φωνής στην τηλεόραση ή/και το ραδιόφωνο.
 • Παράκληση προς το συνομιλητή να επαναλάβει τα λεγόμενά του πιο δυνατά και αργά.
 • Αίσθημα εξάντλησης, εξαιτίας της συνεχούς καταβολής προσπάθειας να ακούσει τους συνομιλητές του.
 • Αποφυγή συμμετοχής σε συζητήσεις και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Αυξημένη δυσκολία του ασθενούς να επικοινωνήσει με τους γύρω του σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
 • Εμβοές (σφύριγμα ή βουητό) στα αυτιά.

 

Δεν ακούω καλά: Ποια η Διάγνωση & η Θεραπεία του προβλήματος;

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια που κάποιος δεν ακούει καλά, ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο ΩΡΛ στην Αθήνα ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Στη συνέχεια, ο Ωτορινολαρυγγολόγος, προκειμένου να προχωρήσει στη διάγνωση της βαρηκοΐας, πραγματοποιεί τις παρακάτω εξετάσεις:

 

Ανάλογα με τη διάγνωση του Ιατρού, προτείνεται και η αντίστοιχη θεραπεία, η οποία μπορεί να είναι:

 

Ο ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος είναι ο γιατρός που θα προχωρήσει στην ορθή διάγνωση της απώλειας ακοής και θα οδηγήσει είτε στη διατήρηση είτε την επαναφορά της, όταν αυτό είναι εφικτό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι όσο πιο γρήγορα ακολουθήσει το άτομο που δεν ακούει καλά το ενδεδειγμένο θεραπευτικό πλάνο τόσο λιγότερο θα επηρεαστεί η καθημερινότητά του.

Για κάθε άνθρωπο που πάσχει από βαρηκοΐα, είναι ζωτικής σημασίας να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν η ακοή του. Η σημασία της αποκατάστασης της ακοής αντικατοπτρίζεται τόσο στη λειτουργικότητα εντός οικογενειακού, επαγγελματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και στην ασφάλεια του ατόμου.

 

Επικοινωνία

Επικοινωνία