Διάφραγμα μύτης

[content_table]

διάφραγμα μύτης

Το διάφραγμα μύτης είναι ο ανατομικός σχηματισμός που χωρίζει τη μύτη σε δύο ρινικές θαλάμες. Έχει δύο μοίρες, τη χόνδρινη που βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος και την οστέινη που βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της μύτης.

Στην ιδανική περίπτωση, το διάφραγμα βρίσκεται στη μέση και διχοτομεί τη ρινική κοιλότητα. Όταν το διάφραγμα παρεκκλίνει προς κάποια μεριά, γίνεται λόγος για στραβό ρινικό διάφραγμα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery), έως και 80% του πληθυσμού έχει στραβό διάφραγμα μύτης.

 

Διάφραγμα Μύτης – Αίτια σκολίωσής του 

Ένα στραβό διάφραγμα μύτης μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή να οφείλεται σε μία κακοποίηση ή πίεση της μύτης κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου τοκετού. Άλλοτε μπορεί να προκύψει μετά από κάποιο τραυματισμό, γεγονός που έχει ως συνέπεια να παρεκκλίνει προς κάποια πλευρά ακόμη πιο έντονα κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης του παιδιού.

 

Διάφραγμα μύτης – Τι συμβαίνει, αν είναι στραβό;

Σε μικρή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, πιθανόν να μην υπάρχουν συμπτώματα ή αυτά να είναι ήπια. Αν, όμως, η σκολίωση είναι μεγαλύτερου βαθμού, τότε μπορεί να:

 

 

Διάφραγμα μύτης – Πώς γίνεται η διάγνωση της σκολίωσης;

Ο πλέον κατάλληλος για τη διάγνωση της σκολίωσης του διαφράγματος μύτης είναι ένας εξειδικευμένος ΩΡΛ ρινοχειρουργός. Τα βήματα που θα ακολουθήσει για τη σωστή διάγνωση είναι τα εξής:

  • Ιστορικό και φυσική εξέταση. Ο ιατρός θα κάνει ερωτήσεις αναφορικά με τα προβλήματα στην αναπνοή και τον ύπνο. Κατόπιν, θα παρατηρήσει εξωτερικά τη μύτη για τυχόν εμφανή παρέκκλιση προς κάποια πλευρά και θα εξετάσει την ανατομία της περιοχής.
  • Ενδοσκόπηση ρινός. Με τη χρήση ενός πολύ λεπτού ενδοσκοπίου μύτης ο ιατρός βλέπει σε οθόνη τη δίοδο των ρινικών θαλάμων και την ανατομία της ρινός εσωτερικά. Η εξέταση δεν απαιτεί προετοιμασία και δεν προκαλεί ενόχληση ή πόνο. Κατά την ενδοσκόπηση της μύτης μπορεί επίσης να ανιχνευθούν προβλήματα που επηρεάζουν την αναπνοή όπως υπερτροφικές ρινικές κόγχες, πολύποδες ή αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) στο ρινοφάρυγγα.
  • Εκτίμηση της ρινικής αναπνοής. Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής και δεν απαιτείται καμία απολύτως προετοιμασία. Το μόνο που χρειάζεται από τον εξεταζόμενο είναι να εισπνεύσει με δύναμη μέσα από τη μάσκα της συσκευής.

 

Διάφραγμα Μύτης – Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το στραβό διάφραγμα;

Η οριστική αντιμετώπιση του διαφράγματος μύτης που παρουσιάζει σκολίωση είναι η χειρουργική επιδιόρθωση.

Οι εξεταζόμενοι που είναι υποψήφιοι για την εγχείριση επιδιόρθωσης του ρινικού διαφράγματος είναι όσοι έχουν επηρεασμένες τιμές στην εκτίμηση της ρινικής αναπνοής ή εμφανίζουν ορισμένα από τα ενοχλήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω και έτσι επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής τους.

 

Διάφραγμα μύτης – Πώς γίνεται η επέμβαση;

Η επέμβαση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η πλαστική του διαφράγματος μύτης. Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας είναι συνήθως 60-90 λεπτά και ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιστρέψει στο σπίτι του το αργότερο την επόμενη ημέρα.

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία για να εξασφαλιστεί η άνεση του υποψηφίου και η απουσία πόνου.

Ο σύγχρονος ρινοχειρουργός ακολουθώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές ευθειάζει τόσο το χόνδρινο, όσο και το οστέινο τμήμα του διαφράγματος. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται από το εσωτερικό της μύτης χωρίς καμία ουλή ή μελανιά στο πρόσωπο.

 

Διάφραγμα μύτης – Τι να περιμένω μετά την επέμβαση;

Μετά την επέμβαση τοποθετείται ένας ελαφρύς επιπωματισμός ο οποίος αφαιρείται την επόμενη ημέρα. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν τοποθετείται κανένας πωματισμός. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα επαναληφθεί η εκτίμηση της ρινικής αναπνοής, για να εκτιμηθεί η βελτίωση που επιτεύχθηκε.

Ο χειρουργός θα δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες που χρειάζεται για μια ομαλή ανάρρωση. Ο χρόνος που απαιτείται για την επάνοδο στην εργασία συνήθως είναι 1-2 εβδομάδες κι εξαρτάται από τη φύση της δουλειάς του ασθενή.

 

Διάφραγμα μύτης – Μπορώ συγχρόνως να βελτιώσω και την εξωτερική εμφάνιση της μύτης μου;

Η πλαστική στο διάφραγμα της μύτης μπορεί να συνδυαστεί με τη λειτουργική ρινοπλαστική. Με αυτό τον τρόπο, σε ένα χειρουργικό χρόνο είναι αφενός εφικτή η βελτίωση της αναπνοής του υποψηφίου. Αφετέρου, μπορεί παράλληλα να βελτιωθεί και η εξωτερική εμφάνιση και το σχήμα της μύτης, ώστε να δένει αρμονικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

 

Διάφραγμα μύτης – Πότε να απευθυνθώ σε ειδικό;

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην αναπνοή ή εμφανίζετε συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και της καθημερινότητάς σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο ΩΡΛ χειρουργό. Αυτός μπορεί να διαγνώσει, αν το ρινικό διάφραγμα είναι στραβό καθώς και πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα.

 

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία