Βραχνάδα

[content_table]

Βραχνάδα

Τι είναι η βραχνάδα;

Η βραχνάδα ή αλλιώς βράχνιασμα είναι μία κατάσταση κατά την οποία η φωνή του πάσχοντα ακούγεται αλλοιωμένη σε χροιά, με αποτέλεσμα η έντασή της να είναι μειωμένη και η συχνότητά της πιο χαμηλή. Επιπρόσθετα ο ασθενής μπορεί να νιώθει το λαιμό του ερεθισμένο.

Πώς παράγεται η φωνή;

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Βαρηκοΐας και Άλλων Διαταραχών της Επικοινωνίας (National Institution of Deafness and Other Communication Disorders) η φωνή παράγεται από τη δόνηση των φωνητικών χορδών. Πρόκειται για δύο ομαλές λωρίδες μαλακού μυικού ιστού οι οποίες βρίσκονται μέσα στο λάρυγγα, η μία απέναντι από την άλλη. Όταν δε μιλάμε, οι φωνητικές χορδές είναι σε απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναπνοή. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε, ο εγκέφαλός μας δίνει την εντολή ώστε να λάβουν χώρα μία σειρά από γεγονότα: Οι φωνητικές χορδές συμπλησιάζουν και ο αέρας που ανεβαίνει από τους πνεύμονες περνά ανάμεσά τους και τις κάνει να δονούνται. Η δόνηση αυτή παράγει ηχητικά κύματα που ταξιδεύουν μέσα από το λαιμό, τη μύτη και το στόμα τα οποία λειτουργούν ως αντηχεία.

Βραχνάδα Βραχνάδα

Έχω βραχνάδα. Πότε θα πρέπει να επισκεφτώ το γιατρό;

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση που:

 • Η βραχνάδα διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομάδων, ειδικά αν δεν περάσατε κάποια γρίπη ή κάποιο κρύωμα.
 • Παρατηρείτε την ύπαρξη αίματος στο φλέγματά σας μετά το βήχα.
 • Δυσκολεύεστε να καταπιείτε.
 • Αισθάνεστε ότι κάτι υπάρχει στο λαιμό σας.
 • Πονάτε όταν μιλάτε ή καταπίνετε.
 • Δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε.
 • Έχετε χάσει τελείως τη φωνή σας για κάποιες μέρες.

Βραχνάδα – Τι θα συμβεί κατά την επίσκεψη στο γιατρό;

Ο κατάλληλος γιατρός για να εκτιμήσει και να αντιμετωπίσει σωστά τη βραχνάδα σας είναι ο ειδικός ENT. Κατά την επίσκεψή σας, αρχικά ο γιατρός θα λάβει το ιστορικό σας. Θα σας ρωτήσει πότε ξεκίνησε το πρόβλημα και αν συνδυάζεται με  κάποιο γεγονός π.χ. ένα κρυολόγημα, δυνατή φώνηση ή κακή χρήση της φωνής. Στη συνέχεια θα εξετάσει το στόμα και τον τράχηλό σας και κατόπιν θα πραγματοποιήσει a laryngoscopy.. Η λαρυγγοσκόπηση είναι η εξέταση κλειδί για την εκτίμηση όλων των παθήσεων του λάρυγγα. Γίνεται με τη βοήθεια εύκαμπτων οπτικών ινών οι οποίες συνδέονται με ειδική κάμερα που προβάλει την εξέταση σε ειδική οθόνη σε μεγέθυνση. Μπορούμε έτσι να «περιηγηθούμε» μέσα στην κοιλότητα του λάρυγγα και να δούμε με λεπτομέρεια τις φωνητικές χορδές και όλες τις υπόλοιπες ανατομικές δομές. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί κάποια προετοιμασία, γίνεται δε στο χώρο του ιατρείου κατά τη διάρκεια μίας απλής επίσκεψης. Αν ο γιατρός το κρίνει σκόπιμο μπορεί να σας ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις.

Σε τι μπορεί να οφείλεται η βραχνάδα στη φωνή μου;

Η βραχνάδα στη φωνή σας μπορεί να οφείλεται σε μία σειρά από αιτίες οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

 • Λαρυγγίτιδα. Πρόκειται για τη φλεγμονή του λάρυγγα η οποία μπορεί να είναι είτε οξεία είτε χρόνια.
 • Κακή ή υπερβολική χρήση της φωνής.
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Όταν γαστρικό υγρό από το στομάχι ανεβαίνει προς τον οισοφάγο και κατόπιν στο λάρυγγα, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στις φωνητικές χορδές με συνέπεια την πρόκληση βραχνάδας.
 • Καλοήθη μορφώματα των φωνητικών χορδών όπως π.χ. κομβία (κάλοι), πολύποδες, κύστεις κτλ.
 • Τραυματισμός/αιμορραγία των φωνητικών χορδών εξαιτίας δυνατής φώνησης.
 • Παράλυση των φωνητικών χορδών.
 • Νευρολογικά προβλήματα.
 • Καρκίνος του λάρυγγα.
 • Θηλωμάτωση του λάρυγγα.

Οι τρόποι αντιμετώπισης της βραχνάδας εξαρτώνται από το αίτιο που την προκαλεί και ποικίλουν από απλές οδηγίες που αφορούν στην ορθότερη χρήση της φωνής μέχρι τη φαρμακευτική αγωγή και τις χειρουργικές επεμβάσεις λάρυγγα-φωνητικών χορδών.

 

Επικοινωνία Επικοινωνία