Ενδοσκόπηση λάρυγγα

[content_table]
 

ενδοσκόπηση λάρυγγα

Τι είναι η ενδοσκόπηση λάρυγγα;

Η ενδοσκόπηση λάρυγγα είναι μία εξέταση με την οποία ελέγχεται το εσωτερικό του λαιμού και κυρίως ο λάρυγγας και ο φάρυγγας. Πιο συγκεκριμένα, η εξέταση πραγματοποιείται από τον ΩΡΛ και του επιτρέπει να ελέγχει:

 • την ευρύτερη περιοχή του εσωτερικού του λαιμού
 • τις φωνητικές χορδές
 • το ανώτερο τμήμα της τραχείας
 • το ανώτερο τμήμα του οισοφάγου

Πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία, που αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του ιατρού.

 

Ποιους αφορά η ενδοσκόπηση λάρυγγα;

Στην ενδοσκόπηση λάρυγγα ή αλλιώς λαρυγγοσκόπηση υποβάλλονται συνήθως ασθενείς που αντιμετωπίζουν ορισμένα συμπτώματα όπως:

 • Δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση
 • Αίσθημα «κόμπου» στο λαιμό
 • Ερεθισμό του λαιμού
 • Χρόνιο βράχνιασμα
 • Έντονο ή παρατεταμένο ξηρό βήχα

Επίσης, μπορεί να γίνει προληπτικά σε περιπτώσεις ασθενών πριν από την επέμβαση της θυρεοειδεκτομής.

 

 

Ενδοσκόπηση λάρυγγα: Ποιες παθήσεις μπορούν να διαγνωστούν με την εξέταση;

Χάρη στην ενδοσκόπηση λάρυγγα, είναι δυνατό να διαγνωστούν διάφορες παθήσεις. Τέτοιες μπορεί να είναι:

 • Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι του λάρυγγα ή του φάρυγγα όπως για παράδειγμα ένας πολύποδας λάρυγγα ή τα κομβία των φωνητικών χορδών
 • Παράλυση των φωνητικών χορδών
 • Γαστροοϊσοφαγική παλινδρόμηση που επηρεάζει το λάρυγγα (λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση).

 

Ποια διαδικασία ακολουθείται κατά την ενδοσκόπηση λάρυγγα;

Όσον αφορά στη διάρκεια και τη μορφή της εξέτασης, η ενδοσκόπηση λάρυγγα πραγματοποιείται στο ιατρείο και είναι σύντομη και πολύ καλά ανεκτή.

Συγκεκριμένα, εισάγεται από την περιοχή της μύτης ένα λεπτό, εύκαμπτο ενδοσκόπιο λάρυγγα, το λαρυγγοσκόπιο. Για να αποτραπούν τυχόν ενοχλήσεις, προηγείται ήπια τοπική αναισθησία με μικρά κομμάτια από βαμβάκι τα οποία έχουν εμβαπτιστεί σε τοπικό αναισθητικό. Το ενδοσκόπιο περιέχει οπτικές ίνες, που συνδέονται με μια συσκευή monitor υψηλής ανάλυσης. Με αυτό τον τρόπο προβάλλεται η εικόνα της διαδικασίας σε μεγέθυνση, στην οποία απεικονίζεται το εσωτερικού του λαιμού του ασθενούς. Ο χειρισμός της συσκευής αυτής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού χειριστηρίου.

Ο ωτορινολαρυγγολόγος, μελετώντας την εικόνα που εμφανίζεται σε μεγέθυνση στην ευκρινή οθόνη, αναζητά δείγματα ερυθρότητας, ερεθισμών ή οιδήματος. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακρίνει πιθανές βλάβες, κύστεις ή όγκους στις φωνητικές χορδές και στα υπόλοιπα μέρη του λάρυγγα και του φάρυγγα.

 

ενδοσκόπηση λάρυγγα τιμή

 

Γιατί η ενδοσκόπηση λάρυγγα είναι τόσο σημαντική;

Εξετάσεις όπως η ενδοσκόπηση λάρυγγα παρέχουν ευρήματα μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς δίνουν πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και όχι μόνο. Μέσω της διαδικασίας αυτής, ελέγχεται η αναπνοή και η δίοδος του αέρα μέσω του λάρυγγα προς τους πνεύμονες. Διερευνώνται ακόμα οι κινήσεις των φωνητικών χορδών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της φωνής.

Επίσης, η υγεία του λάρυγγα είναι σημαντική, καθώς αυτός αποτελεί καίριο σύνδεσμο του φάρυγγα με τον οισοφάγο. Κατευθύνει την πορεία της τροφής προς τον δεύτερο και αποκλείει την πιθανότητα να περάσει λανθασμένα η τροφή στους πνεύμονες προκαλώντας κάποια εισρόφηση.

 

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία για την ενδοσκόπηση λάρυγγα;

Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία του ασθενούς για την ενδοσκόπηση λάρυγγα. Η εξέταση είναι σύντομη, ανώδυνη και ακριβής ως προς τα αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λαρυγγοσκόπηση είναι ανεκτή ακόμη και από μικρά παιδιά. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα ο ασθενής να παραλάβει το video της εξέτασης με ένα απλό USΒ stick το οποίο θα φέρει μαζί του.

Η ενδοσκόπηση λάρυγγα μας προσφέρει τη δυνατότητα για άμεση οπτική πρόσβαση σε περιοχές του λαιμού που παλαιότερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια. Η αξία της στη σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογία είναι ανεκτίμητη και αποτελεί τη βάση για τη διάγνωση και την επακόλουθη λύση πολλών παθολογικών καταστάσεων.

 

Επικοινωνία Επικοινωνία