Επανορθωτική Ρινοπλαστική

[content_table]

επανορθωτική ρινοπλαστική

Τι είναι η επανορθωτική ρινοπλαστική;

Η επανορθωτική ρινοπλαστική αποτελεί υποκατηγορία της λειτουργικής ρινοπλαστικής και πραγματοποιείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία προηγούμενη πλαστική μύτης δεν απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, αποκαθιστά τα προβλήματα που δεν διορθώθηκαν ή που προκλήθηκαν από μία ή και περισσότερες παλαιότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης, με την επανορθωτική ρινοπλαστική αποκαθίστανται οι ανατομικές ανωμαλίες της μύτης που προκλήθηκαν από κάποιον τραυματισμό.

Επομένως, ο ρόλος της επανορθωτικής ρινοπλαστικής είναι διττός. Αφενός διορθώνει την εξωτερική εικόνα της μύτης και του προσώπου εν γένει και αφετέρου αποκαταθιστά την λειτουργεία της αναπνοής.

 

Πότε μία ρινοπλαστική θεωρείται επιτυχημένη και πότε αποτυχημένη;

Η ρινοπλαστική θεωρείται επιτυχημένη όταν η εξωτερική εικόνα της μύτης βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου ενώ παράλληλα επιτελείται σωστά η λειτουργία της αναπνοής. Όταν όμως, ο ασθενής αντιμετωπίζει αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα μετά την επέμβαση, τότε η ρινοπλαστική χαρακτηρίζεται αποτυχημένη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα:

210 69 90 484 & 6944 221 223

 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζονται με την επανορθωτική ρινοπλαστική;

Η επανορθωτική ρινοπλαστική στοχεύει στην επιδιόρθωση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται όταν παραμένουν ή επιβαρύνονται ήδη υπάρχοντα λειτουργικά προβλήματα της μύτης με αποτέλεσμα ο ασθενής να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Αυτό μπορεί να οφείλεται για παράδειγμα σε πτώση της κορυφής της μύτης, σε δυσλειτουργία των ρινικών βαλβίδων εξαιτίας της υπερβολικής αφαίρεσης οστών και χόνδρων ή σε αποτυχία επαρκούς ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος.

Επίσης, η επανορθωτική ρινοπλαστική γίνεται σε περιπτώσεις όπου μετά από μία ρινοπλαστική εντοπίζονται αισθητικά προβλήματα, όπως:

 • Μη λεία ράχη της μύτης
 • Ασύμμετρη κορυφή της μύτης
 • Μακριά ή κοντή μύτη
 • Υπερβολικά στενή μύτη
 • Ασύμμετρα ρινικά οστά
 • Στραβό διάφραγμα
 • Αφαίρεση μεγαλύτερου ή μικρότερου τμήματος οστού και χόνδρου από αυτό που θα έπρεπε
 • Μετακίνηση κάποιου μοσχεύματος
 • Στραβή μύτη

 

Δείτε Φωτογραφίες Ρινοπλαστικής Πριν και Μετά εδώ

 

 

Πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η επανορθωτική ρινοπλαστική;

Η απόφαση για μία επανορθωτική ρινοπλαστική δεν πρέπει να λαμβάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη επέμβαση. Αντιθέτως, θα πρέπει να λαμβάνεται όταν υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα σε διάστημα 12 μηνών από την πρώτη επέμβαση. Επίσης, η λήψη της απόφασης για επανορθωτική ρινοπλαστική εξαρτάται από την ποιότητα των ιστών, τον ρυθμό επούλωσης και το υπάρχον οίδημα.

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την επανορθωτική ρινοπλαστική

 • Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σχετίζονται με τον τύπο του προβλήματος που χρειάζεται να επιδιορθωθεί.
 • Τα μετεγχειρητικά στάδια και η αποκατάσταση είναι παρόμοια με την επέμβαση της ρινοπλαστικής.
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος, αλλά σε περίπτωση ενοχλήσεων, αυτές αντιμετωπίζονται με τη λήψη παρακεταμόλης.
 • Σε μικρές επιδιορθώσεις το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό αμέσως μετά την αφαίρεση του νάρθηκα. Σε μεγαλύτερες επιδιορθώσεις η εικόνα του αποτελέσματος είναι ορατή μετά την υποχώρηση του οιδήματος.
 • Σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η λήψη χόνδρου από κάποια άλλη περιοχή του σώματος π.χ. από το πτερύγιο του αυτιού ή από τα πλευρά. Ο χόνδρος αυτός ονομάζεται μόσχευμα και στην ουσία αντικαθιστά το έλλειμα ιστού που έχει προκύψει εξαιτίας του προηγούμενου χειρουργείου ή του τραυματισμού.

Η επανορθωτική ρινοπλαστική είναι μία αρκετά δύσκολη και απαιτητική επέμβαση και ο ρινοχειρουργός ΩΡΛ χρειάζεται να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι η μέθοδος η οποία δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να αντιμετωπίσει και τις πλέον απαιτητικές περιπτώσεις και να αποκαταστήσει τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα της μύτης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία του ασθενούς.

Είναι σημαντικό να έχει παρέλθει ένα αξιόλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται περίπου στον έναν χρόνο. Η απόφαση για υποβολή του ασθενή σε επανορθωτική ρινοπλαστική, πέραν του χρόνου, εξαρτάται από την ποιότητα και τον ρυθμό επούλωσης των ιστών, όπως και το οίδημα που υπάρχει.

Επιτυχημένη επανορθωτική ρινοπλαστική σημαίνει ότι ο ασθενής αναπνέει άριστα και η εμφάνιση της μύτης του είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πρόσωπό του.

Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν υπάρχει επαρκής ιστός (χόνδρος) στο διάφραγμα για την ολοκλήρωση της επανορθωτικής  ρινοπλαστικής, θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μόσχευμα δηλ. επιπλέον χόνδρος ο οποίος λαμβάνεται από το ωτικό πτερύγιο ή από τα πλευρά του ασθενή.

Καθοριστικό. Ο ρινοχειρουργός ΩΡΛ θα πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση του αντικειμένου και σαφώς πολυετή εμπειρία ώστε να εξασφαλιστεί ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

 

Επικοινωνία Επικοινωνία