Κάταγμα ρινός

Κάταγμα ρινός

Τι ορίζεται ως κάταγμα ρινός;

Το κάταγμα της ρινός (σπάσιμο μύτης) χαρακτηρίζεται από το ράγισμα ή το σπάσιμο της οστέινης ράχης ή και του χόνδρου της ρινός. Αποτελεί τον συχνότερο τραυματισμό του προσώπου, καθώς αφορά στο 40%-50% των καταγμάτων προσώπου- και μπορεί να προκληθεί από πολλές αιτίες. Η μύτη αποτελεί το μοναδικό στοιχείο του προσώπου που προεξέχει. Για το λόγο αυτό είναι επιρρεπής στα κατάγματα μιας και τόσο η  ανατομία όσο και η θέση της την καθιστούν σχετικά ευαίσθητη.

 

Πώς μπορεί να προκληθεί ένα κάταγμα ρινός;

Τα κατάγματα της ρινός προκαλούνται συχνά κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι πυγμάχοι και οι αθλητές των οποίων η δραστηριότητα απαιτεί σωματική επαφή ή τη χρήση μπάλας (π.χ. ποδόσφαιρο) εμφανίζουν συχνά τέτοια κατάγματα.  Επίσης, ένα κάταγμα ρινός ενδέχεται να προκληθεί εξαιτίας κάποιου αυτοκινητιστικού ατυχήματος ή κάποιας πτώσης. Τέλος, είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποια κάκωση από ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στη μύτη ή να συμβεί κατά τη διάρκεια σωματικής πάλης.

 

Ποια συμπτώματα το συνοδεύουν;

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται μετά τον τραυματισμό είναι τα κάτωθι:

  • Πόνος
  • Τοπική ευαισθησία
  • Ρινορραγία
  • Εμφάνιση οιδήματος
  • Δυσκολία στην αναπνοή
  • Αίσθημα βουλωμένης μύτης
  • Κριγμός της μύτης κατά την ψηλάφηση
  • Εμφάνιση εκχυμώσεων γύρω από τη μύτη και τα μάτια
  • Εμφάνιση αιματώματος στο ρινικό διάφραγμα
  • Θλαστικό τραύμα (σκίσιμο) στην περιοχή του δέρματος της μύτης

Τα προαναφερθέντα συμπτώματα και σημεία υποδηλώνουν ότι ο ασθενής πιθανότατα έχει υποστεί κάταγμα ρινός και θα πρέπει να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

 

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

H διάγνωση και η αντιμετώπιση του κατάγματος ρινός θα πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο ΩΡΛ που γνωρίζει την ανατομία της ρινός. Κατά τη φυσική εξέταση ο ΩΡΛ πραγματοποιεί λεπτομερή έλεγχο τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού της μύτης.

Το εσωτερικό της μύτης ελέγχεται μέσω της ενδοσκόπησης μύτης, μιας σύγχρονης εξέτασης από την οποία αντλούνται σημαντικές πληροφορίες για το εσωτερικό της. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων (αξονική-μαγνητική τομογραφία).

 

Ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση ενός κατάγματος ρινός;

Η αντιμετώπιση του κατάγματος ρινός εξαρτάται από τη σοβαρότητά του. Εάν η μύτη δεν είναι παρεκτοπισμένη, ενδέχεται να μη χρειαστεί καν ανάταξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει χορήγηση παυσιπόνων, αντιφλεγμονωδών και παγοθεραπεία.

Σε περιπτώσεις καταγμάτων με παρεκτόπιση απαιτείται η ανάταξη των ρινικών οστών. Η ανάταξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται μετά τον τραυματισμό και όχι πολλές μέρες αργότερα, αποφεύγοντας έτσι μια ενδεχόμενη μόνιμη παραμόρφωση της μύτης. Πριν τη διαδικασία προηγείται τοπική αναισθησία.

Τέλος, σε περιπτώσεις σοβαρών καταγμάτων ρινός η χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί μονόδρομο. Επίσης, πολλές φορές είναι απαραίτητη, εάν τα κατάγματα ρινικού οστού αφεθούν χωρίς θεραπεία με αποτέλεσμα να προκαλούν σημαντικά λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα.

 

Ποιες είναι οι επιπλοκές που ενδέχεται να εμφανίσει ένα κάταγμα ρινός;

Το κάταγμα ρινός είναι ένας τραυματισμός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από έναν εξειδικευμένο ΩΡΛ. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, το ρινικό οστό και οι χόνδροι επουλώνονται έκτοπα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σκολίωσης ρινικού διαφράγματος ή συνολικά μίας  στραβής μύτης.

Άλλοτε, ενδέχεται να προκληθεί αιμάτωμα στο ρινικό διάφραγμα το οποίο αν επιμολυνθεί μπορεί να οδηγήσει σε απόστημα. Η πρόκληση αποστήματος είναι μια σοβαρή επιπλοκή, καθώς μπορεί να προκαλέσει νέκρωση του χόνδρου και επακόλουθη καθίζηση της μύτης.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ένα κάταγμα ρινός μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ενός στραβού ρινικού διαφράγματος. Η σκολίωση ρινικού διαφράγματος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αναπνοή του ασθενούς και αντιμετωπίζεται αποκλειστικά χειρουργικά με την επέμβαση της διαφραγματοπλαστικής. Η επέμβαση του ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος μπορεί να συνδυαστεί με τη  λειτουργική ρινοπλαστική, διορθώνοντας έτσι και τα αισθητικά προβλήματα της μύτης.

Το κάταγμα ρινός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο άμεσα από έναν εξειδικευμένο ΩΡΛ στην Αθήνα ή στην περιοχή σας. Σε δεύτερο χρόνο, ένας εξειδικευμένος χειρουργός ρινός μπορεί να αποκαταστήσει όποιο λειτουργικό ή αισθητικό πρόβλημα έχει παραμείνει.