Κλειστή ρινοπλαστική – Μύθοι και αλήθειες

Κλειστή ρινοπλαστική

 

[content_table]

Η ρινοπλαστική αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Κάθε χρόνο, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, υποβάλλονται στη συγκεκριμένη διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης και την αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής τους. Είναι μάλιστα γνωστό ότι η πλαστική μύτης αποτελεί μία λεπτή και απαιτητική επέμβαση, γεγονός που δικαιολογεί την πληθώρα των χειρουργικών τεχνικών που βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή. Ανάμεσα σε αυτές, δύο ξεχωρίζουν, η ανοιχτή και η κλειστή ρινοπλαστική.

 

Τι είναι η κλειστή ρινοπλαστική;

Η κλειστή ρινοπλαστική είναι η χειρουργική τεχνική με την οποία φτάνουμε στις ανατομικές δομές της μύτης που επιθυμούμε να διορθώσουμε, μέσω τομών οι οποίες γίνονται στο εσωτερικό της ρινός. Αντίθετα στην ανοιχτή ρινοπλαστική γίνεται επιπλέον μία μικρή αθέατη τομή στο δέρμα της ρινικής στυλίδας, η οποία μας επιτρέπει να έχουμε μία ‘ανοιχτή’ πρόσβαση στις περιοχές της μύτης που πρέπει να αποκαταστήσουμε.

 

Κλειστή ρινοπλαστική: Ουλές

Αρκετές φορές, διακινείται η άποψη ότι ένα πλεονέκτημα της κλειστής ρινοπλαστικής σε σχέση με την ανοιχτή είναι ότι δεν έχει μετεγχειρητικές ουλές. Πρόκειται για ακόμη ένα μύθο. Η πραγματικότητα είναι ότι η τομή στο δέρμα της στυλίδας κατά την ανοιχτή ρινοπλαστική είναι εξαιρετικά μικρή και εντελώς αθέατη μετά από την κατάλληλη συρραφή. Αντιθέτως, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή τη μικρή τομή είναι πολλαπλά:

  • Καλύτερη έκθεση των ανατομικών δομών της μύτης
  • Συμμετρία κατά τη διάρκεια της επέμβασης
  • Μεγαλύτερη δυνατότητα τοποθέτησης μοσχευμάτων
  • Καλύτερη στήριξη της μύτης
  • Δυνατότητα αντιμετώπισης και των πιο απαιτητικών περιστατικών
  • Μεγαλύτερη προβλεψιμότητα του τελικού αποτελέσματος

 

Κλειστή ρινοπλαστική: Έχει ταχύτερη αποκατάσταση;

Η εντύπωση ότι η κλειστή ρινοπλαστική έχει ταχύτερη αποκατάσταση σε σχέση με την ανοιχτή είναι μύθος. Στα χέρια ενός έμπειρου και κατάλληλα εκπαιδευμένου χειρουργού μύτης και οι δύο τεχνικές έχουν τον ίδιο χρόνο και τα ίδια στάδια αποκατάστασης. Μετά από μία ολοκληρωμένη και άρτια επέμβαση, στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα στάδια της σύγχρονης ρινοπλαστικής και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν:

  • Μετεγχειρητικό οίδημα. Το μεγαλύτερο μέρος του υποχωρεί πολύ σύντομα, ενώ πλήρως εξαφανίζεται σε ένα περίπου χρόνο από την επέμβαση.
  • Εκχυμώσεις. Οι σωστές οστεοτομίες, οι οποίες είναι απαραίτητες στις συντρηπτικά περισσότερες περιπτώσεις έχουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη δημιουργία κάποιων εκχυμώσεων κάτω από τα μάτια. Αυτές αρχίζουν να υποχωρούν με εντυπωσιακό ρυθμό από την 3η μετεγχειρητική ημέρα, ενώ σε 12 περίπου ημέρες από την επέμβαση έχουν εξαφανιστεί πλήρως.
  • Δυσκολία στην αναπνοή. Ειδικά στις περιπτώσεις που ταυτόχρονα με τις αισθητικές παρεμβάσεις διορθώνουμε το διάφραγμα και τις υπερτροφικές ρινικές κόγχες , ένα μετεγχειρητικό οίδημα στο εσωτερικό της μύτης είναι αναπόφευκτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία σχετική δυσκολία στην αναπνοή η οποία διαρκεί περίπου για 1 εβδομάδα.
  • Επιστροφή στην καθημερινότητα. Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες στις μέρες μας είναι πολύ γρήγορη είτε η επέμβαση γίνει με την ανοιχτή είτε με την κλειστή μέθοδο.

 

Κλειστή ρινοπλαστική: Είναι ατραυματική;

Τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή ρινοπλαστική, συχνά αναφερόμαστε στις λεγόμενες ‘ατραυματικές’ τεχνικές για να δηλώσουμε ότι οι σύγχρονες χειρουργικές μέθοδοι προκαλούν πολύ λιγότερο τραυματισμό στους ιστούς της μύτης. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο αφορά εξίσου και τις δύο προσπελάσεις. Συνεπώς, η κλειστή ρινοπλαστική, όταν πραγματοποιείται σωστά, δεν είναι λιγότερο τραυματική από την ανοιχτή. Στα χέρια ενός εξειδικευμένου και έμπειρου χειρουργού, ανοιχτή και κλειστή ρινοπλαστική προκαλούν τον ίδιο, περιορισμένο τραυματισμό στους ιστούς της περιοχής.

 

Κλειστή ρινοπλαστική: Είναι πιο εξελιγμένη μέθοδος;

Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η ανοιχτή ρινοπλαστική αποτελεί πιο εξελιγμένη μέθοδο σε σχέση με την κλειστή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ευρεία έκθεση του χειρουργικού πεδίου, η δυνατότητα τοποθέτησης μοσχευμάτων και οι πιο ακριβείς και εξελιγμένοι χειρουργικοί χειρισμοί που μπορούν να πραγματοποιηθούν καθιστούν την ανοιχτή ρινοπλαστική την πλέον σύγχρονη μέθοδο επίλυσης όλων των αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων κάθε μύτης.

Όχι. Τόσο η κλειστή όσο και η ανοιχτή ρινοπλαστική, εφόσον πραγματοποιηθούν από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο χειρουργό, δεν αφήνουν καμία απολύτως ουλή.

 Όχι. Ο χρόνος αποκατάστασης και στις δύο μεθόδους είναι ακριβώς ο ίδιος.

 

Όχι. Στα χέρια του κατάλληλου χειρουργού, η κλειστή και η ανοιχτή ρινοπλαστική προκαλούν τον ίδιο περιορισμένο τραυματισμό στους ιστούς της μύτης.

 

Όχι. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η ανοιχτή ρινοπλαστική, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της σε σχέση με την κλειστή, αποτελεί το παρόν και το μέλλον της λειτουργικής ρινοπλαστικής.