Ρινικό διάφραγμα: Ανατομία

Ρινικό διάφραγμα ανατομία

[content_table]

Τι είναι το ρινικό διάφραγμα και ποια η ανατομία του;

Το ρινικό διάφραγμα είναι το κεντρικό τμήμα του σκελετού της μύτης το οποίο τη στηρίζει εσωτερικά, χωρίζοντάς την σε δύο ρινικές θαλάμες ιδανικά όμοιου μεγέθους. Βασικός ρόλος του διαφράγματος είναι η δομική υποστήριξη της ρινός και η ελεύθερη διέλευση του αέρα από την ανώτερη αναπνευστική οδό. Ταυτόχρονα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχήματος της μύτης.

Τα ανατομικά στοιχεία της μύτης τα οποία σχηματίζουν και στηρίζουν το διάφραγμα είναι:

  • Στην πάνω πλευρά: το κάθετο πέταλο του ηθμοειδούς οστού
  • Στη μπροστινή πλευρά: ο χόνδρος του ρινικού διαφράγματος, το μεμβρανώδες διάφραγμα και τα έσω σκέλη των κάτω πλάγιων χόνδρων
  • Στην κάτω πλευρά: η ύνιδα, το άνω γναθιαίο και το υπερώιο οστό
  • Στην πίσω πλευρά: το πρόσθιο τοίχωμα του σφηνοειδούς οστού

 

Ρινικό διάφραγμα ανατομία: Πώς δημιουργείται ένα στραβό ρινικό διάφραγμα;

Όταν το ρινικό διάφραγμα δε βρίσκεται στο μέσο της μύτης αλλά παρεκκλίνει προς μία πλευρά, τότε μιλάμε για το στραβό ρινικό διάφραγμα. Σε πολλές περιπτώσεις, η παρεκτόπιση του διαφράγματος είναι αρκετά σοβαρή και δημιουργεί μεγάλη ασυμμετρία στις δύο ρινικές θαλάμες. Ως αποτέλεσμα, δυσχεραίνεται η κυκλοφορία του αέρα διαμέσου της στενότερης ρινικής θαλάμης, παρεμποδίζοντας έτσι τη φυσιολογική λειτουργία της αναπνοής.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες με βασικότερες την πίεση της μύτης του νεογνού κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κάποιον τραυματισμό. Ακόμη, σε αρκετές περιπτώσεις το στραβό ρινικό διάφραγμα μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες.

Ρινικό διάφραγμα ανατομία: Ποια συμπτώματα συνοδεύουν τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος;

Ο βασικός ρόλος του διαφράγματος, όπως επισημάνθηκε, είναι να επιτρέπει την ποιοτική αναπνοή. Οι ασθενείς με σκολίωση ρινικού διαφράγματος εμφανίζουν μια πληθώρα συμπτωμάτων, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:

 

Ρινικό διάφραγμα ανατομία: Πώς αντιμετωπίζεται το στραβό ρινικό διάφραγμα;

Ο ειδικός ΩΡΛ  είναι ο εξειδικευμένος γιατρός ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση του στραβού διαφράγματος. Για τη διάγνωση, ο ιατρός λαμβάνει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια προχωρά σε ενδοσκόπηση μύτης. Με αυτό τον τρόπο εξετάζει το ρινικό διάφραγμα και την ανατομία του, ώστε να εντοπίσει την αιτία του προβλήματος.

Αφού διευκρινιστεί η βαρύτητα του προβλήματος, ο ιατρός προτείνει την κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η χειρουργική.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση του στραβού ρινικού διαφράγματος

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος γίνεται με το χειρουργείο του στραβού διαφράγματος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τη μοναδική οριστική αντιμετώπιση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ευθειάζονται τα προβληματικά σημεία του διαφράγματος, ενώ παράλληλα διορθώνονται και άλλα πιθανά ανατομικά προβλήματα της μύτης όπως:

Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες το διάφραγμα είναι πολύ στραβό παρασύροντας στην πορεία του ολόκληρη τη μύτη και τα ρινικά οστά, είναι απαραίτητη η επέμβαση της λειτουργικής ρινοπλαστικής. Με αυτή επιτυγχάνουμε τον ταυτόχρονο ευθειασμό τόσο του διαφράγματος όσο και του εξωτερικού της ρινός.

Καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του ασθενή και την επιτυχή αντιμετώπιση του στραβού ρινικού διαφράγματος είναι η επιλογή του κατάλληλου Ρινοχειρουργού ΩΡΛ. Αυτός μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια τα προβλήματα στην ανατομία της ρινός και να προσφέρει στον ασθενή  μία άριστη αναπνοή. Μάλιστα αν επιλεγεί να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα διάφραγμα και ρινοπλαστική, το άτομο απλαμβάνει επιπλέον μία ανανεωμένη εμφάνιση.

Επικοινωνία

Επικοινωνία