Ρινοπλαστική-Πόσο κοστίζει;

rinoplastiki

[content_table]

Πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται να υποβληθούν σε ρινοπλαστική αναλογίζονται: “Πόσο κοστίζει;”. Πρόκειται για ένα εύλογο ερώτημα καθώς το κόστος της επέμβασης είναι μία από τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν την τελική απόφαση του κάθε υποψήφιου.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος, είναι σημαντικό να αναλύσουμε κάποια επιμέρους θέματα σχετικά με το κόστος της ρινοπλαστικής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα έτσι ώστε να αποκτήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Η ρινοπλαστική πράγματι συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις όλων των εποχών και όχι άδικα δεδομένου ότι μπορεί να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολόκληρο το πρόσωπο αναβαθμίζοντας έτσι την αυτοπεποίθηση του ασθενούς. Στις μέρες μας, ένας ακόμη σημαντικός λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη επέμβαση αποκτά ιδιαίτερη αξία είναι η δυνατότητα που έχει ο χειρουργός να διορθώσει στον ίδιο χειρουργικό χρόνο κάθε λειτουργικό πρόβλημα της μύτης όπως:

  • Το στραβό ρινικό διάφραγμα
  • Τις υπερτροφικές ρινικές κόγχες
  • Τους πολύποδες της μύτης

Με τον τρόπο αυτό προσφέρει στον ασθενή μία ελεύθερη ρινική αναπνοή, γεγονός το οποίο αναβαθμίζει τη συνολική ποιότητα της ζωής του.

 

«Πόσο κοστίζει η ρινοπλαστική;»: Τι περιλαμβάνεται στην τιμή της εγχείρησης και ποιοι παράγοντες καθορίζουν το κόστος;

Πριν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε ρινοπλαστική, ασφαλώς και είναι σημαντικό να γνωρίζετε το κόστος. Εντούτοις, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι το κόστος ο βασικός παράγοντας που θα σας οδηγήσει στην τελική επιλογή σας. Αντιθέτως, θα πρέπει να στηριχτείτε στην εμπιστοσύνη θα σας εμπνεύσει ο υποψήφιος χειρουργός σας.

Σε κάθε περίπτωση, στην κοστολόγηση της εγχείρησης, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Αμοιβή νοσοκομείου (χειρουργείο και δωμάτιο)
  • Αμοιβή χειρουργού
  • Αμοιβή αναισθησιολόγου
  • Προεγχειρητικός έλεγχος
  • Υλικά που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν
  • Οι μετεγχειρητικές επισκέψεις στον γιατρό σας για παρακολούθηση

Όπως γίνεται αντιληπτό, το πόσο κοστίζει η ρινοπλαστική εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον χειρουργό που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση καθώς και από το νοσοκομείο στο οποίο αυτή θα λάβει χώρα.

Ένας σημαντικός παράγοντας καθορισμού του κόστους της επέμβασης είναι και το πόσο πολύπλοκη και χρονοβόρα είναι. Αν πρόκειται δηλαδή για μία πρωτογενή ρινοπλαστική ή για μία επανορθωτική επέμβαση. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται περισσότερος χρόνος ενώ αρκετά συχνά είναι απαραίτητη η λήψη μοσχευμάτων από άλλα μέρη του σώματος όπως είναι το ωτικό πτερύγιο ή οι πλευρές.

Επιπροσθέτως, μεγάλη σημασία στον καθορισμό της τελικής τιμής, παίζει η ασφαλιστική κάλυψη του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση, η ασφαλιστική σας εταιρεία δε θα καλύψει το κόστος της αισθητικής επέμβασης. Αν όμως υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα, όπως π.χ. σκολίωση ρινικού διαφράγματος, με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, θα σας καλύψει το λειτουργικό κομμάτι της επέμβασης.

 

Ρινοπλαστική-Πόσο κοστίζει;

Όπως είναι λοιπόν σαφές από τα παραπάνω, η τιμή της ρινοπλαστικής κυμαίνεται, και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Θα σας συστήναμε να αποφύγετε επεμβάσεις που προσφέρονται σε ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Από την άλλη, μία πολύ υψηλή τιμή δεν εγγυάται από μόνη της ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να στηριχτείτε προκειμένου να επιλέξετε τον χειρουργό σας είναι η επικοινωνία που έχετε με αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τον επισκεφτείτε στο χώρο του, να του επιτρέψετε να σας εξετάσει και να συζητήσετε μαζί του. Μέσα από αυτή τη διάδραση και αφού δείτε αρκετές φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά περιστατικών του γιατρού που σκέφτεστε να επιλέξετε, θα πρέπει να προκύψει αβίαστα η απόφασή σας να προχωρήσετε στην επέμβαση.