Ρινοπλαστική-Προσομοίωση αποτελέσματος

Ρινοπλαστική προσομοίωση
[content_table]
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιτυχή έκβαση κάθε ρινοπλαστικής είναι απαραίτητος ο ξεκάθαρος προσδιορισμός των χειρουργικών στόχων τόσο από τον χειρουργό όσο και από τον ασθενή. Στις μέρες μας, σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζεται η λεγόμενη προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η οποία υπό την καθοδήγηση του ρινοχειρουργού, έχει τη δυνατότητα να σας δώσει μία ιδέα για το πως θα είναι η μύτη σας μετά το τέλος της επέμβασης. Τα συγκεκριμένα λογισμικά αποτελούν υπό προϋποθέσεις ένα εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενή, ωστόσο είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν εξ’ αρχής ορισμένα κομβικά σημεία της εν λόγω διαδικασίας.

 

  • Ρινοπλαστική-Προσομοίωση: Αποτελεί η εικόνα που θα δω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα;

Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις των ασθενών που επιθυμούν να υποβληθούν στην επέμβαση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πλαστική μύτης είναι μία διαδικασία πολύ πιο απαιτητική και περίπλοκη από τη χρήση ενός προγράμματος προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε αυτήν υπεισέρχονται παράγοντες όπως το πάχος του δέρματος, η ανατομία των ρινικών χόνδρων και οστών καθώς και η αδιαπραγμάτευτη ανάγκη διατήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας της μύτης (αναπνοή). Συνεπώς τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν αποτελούν εγγύηση του τελικού αποτελέσματος της ρινοπλαστικής. Απλά μπορούν να χρησιμεύσουν στο να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή οδηγώντας τους στον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων.

 

  • Ρινοπλαστική-Προσομοίωση: Θα πρέπει η επιλογή του χειρουργού να βασιστεί στην εικόνα που θα δω στην προσομοίωση;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προσομοίωση αποτελεί, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, απλά ακόμη ένα μέσο επικοινωνίας . Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποτελέσει το βασικό σας κριτήριο. Είναι πολύ πιο σημαντικό να νιώσετε άνετα με τον χειρουργό σας και να εμπιστευτείτε τόσο την επιστημονική του κατάρτιση όσο και την ικανότητά του να επικοινωνεί μαζί σας με αμεσότητα και ειλικρίνεια. Μην παρασύρεστε από εικονικά σχέδια της μύτης σας τα οποία δημιουργούνται με ευκολία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός που έχετε απέναντί σας μπορεί να σας προσφέρει το αποτέλεσμα που σας υπόσχεται συζητώντας μαζί του και βλέποντας μεγάλο αριθμό από φωτογραφίες και βίντεο πραγματικών περιστατικών που έχει αναλάβει.

 

  • Ρινοπλαστική-Προσομοίωση:  Ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος με τον οποίο μπορώ να αποκτήσω μία πραγματική αίσθηση για το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής μου;

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να αποκτήσετε μία ουσιαστική αίσθηση του πως θα μοιάζει μύτη σας μετά την επέμβασή σας είναι να μελετήσετε φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά από πραγματικά περιστατικά που έχει χειρουργήσει ο γιατρός σας. Είναι επίσης βοηθητικό να αναζητήσετε ανάμεσα σε αυτά, περιπτώσεις με αισθητικά προβλήματα παρόμοια με τα δικά σας. Θα δείτε έτσι με ποιον τρόπο έχουν αντιμετωπιστεί στην πραγματικότητα άλλοι ασθενείς, γεγονός που θα σας βοηθήσει να λύσετε πιθανές απορίες και αμφιβολίες σας.

Ταυτόχρονα, ο έμπειρος και καταρτισμένος ρινοχειρουργός, θα σας εξηγήσει αναλυτικά και με σαφήνεια κάθε ένα από τα αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα της μύτης σας. Στη συνέχεια θα σας περιγράψει με τρόπο απλό, κατανοητό και λογικό το πως θα διορθωθεί το κάθε ένα από αυτά.

Ρινοπλαστική προσομοίωση Ρινοπλαστική προσομοίωση

Συμπερασματικά, τα σύγχρονα συστήματα προσομοίωσης του τελικού αποτελέσματος της ρινοπλαστικής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του υποψήφιου για την επέμβαση με τον χειρουργό του. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η επιλογή του κατάλληλου γιατρού θα πρέπει να βασιστεί σε δύο αξιόπιστες παραμέτρους:

  1. Στην εμπιστοσύνη που θα σας εμπνεύσει ο χειρουργός από το βιογραφικό του και την μεταξύ σας διάδραση και επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  2. Στη μελέτη φωτογραφιών πολλών πραγματικών περιστατικών που έχει αναλάβει.  

Με αυτό το γνώμονα και μέσα από την οικοδόμηση μίας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης μπορούμε να πορευτούμε σε μία επέμβαση η οποία θα ικανοποιήσει απόλυτα τις προσδοκίες του κάθε ενδιαφερόμενου.

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία