Test Ακοής

[content_table]

Ο έλεγχος της ακοής είναι μία πολύ σημαντική εξέταση η οποία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα στην ακοή και να αξιολογήσουμε τη βαρύτητά τους.

Ως βαρηκοΐα ορίζεται οποιαδήποτε απώλεια της ακοής. Αφορά συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τα οποία πάσχουν από τη λεγόμενη πρεσβυακουσία που επηρεάζει κυρίως τις υψηλές συχνότητες.  Ωστόσο πολύ συχνά τη συναντούμε και σε νεότερα άτομα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό η καθημερινότητά τους τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η βαρηκοΐα μπορεί να εμφανιστεί είτε προοδευτικά είτε απότομα.

Λίγα λόγια για τις εμβοές (βουητά)

Με τον όρο εμβοές ή βουητά εννοούμε το αίσθημα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι ότι ακούν κάποιον ήχο μέσα στο αυτί τους. Ο ήχος αυτός μπορεί να ποικίλει σε συχνότητα και ένταση και άλλοτε περιγράφεται ως κουδούνισμα άλλοτε ως σφύριγμα, φύσημα, νερό που τρέχει, παλμός ή  ‘τζιτζίκια’. Είναι αρκετά συχνό πρόβλημα αφού αφορά 1 στους 5 περίπου ανθρώπους. Μπορεί να μην συνδέεται με καμία άλλη παθολογική κατάσταση, μπορεί όμως να αποτελεί και μέρος της κλινικής εικόνας ενός υποκείμενου προβλήματος όπως για παράδειγμα της βαρηκοΐας λόγω ηλικίας, ενός ακουστικού τραυματισμού, κάποιου προβλήματος στο κυκλοφορικό σύστημα ή της νόσου του Meniere. Οι εμβοές διακρίνονται στις υποκειμενικές που είναι οι συχνότερες και τις οποίες μπορεί να ακούσει μόνο ο πάσχων και στις αντικειμενικές τις οποίες μπορεί να ακούσει και ο γιατρός κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για τη διερεύνηση των εμβοών είναι απαραίτητος ο διεξοδικός Ακοολογικός έλεγχος ο οποίος γίνεται στο χώρο του ιατρείου. Με βάση αυτόν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την αιτία και τη φύση του προβλήματος και να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης.

Σας συστήνουμε να επισκεφτείτε τον Ωτορινολαρυγγολόγο σε περίπτωση που:

  • Τα βουητά σας γίνουν ενοχλητικά
  • Τα αυτιά σας αρχίζουν να βουίζουν μετά από κάποιο κρύωμα και αυτό δεν βελτιώνεται εντός μίας εβδομάδας
  • Τα βουητά σας συνοδεύονται από απότομη πτώση της ακοής και/ή ίλιγγο (επειγόντως)
  • Έχετε βουητά τα οποία ξεκίνησαν ξαφνικά χωρίς προφανή αιτία (επειγόντως)

Διαβάστε επίσης:

Ποια είναι τα συμπτώματα της βαρηκοΐας;

Ο βαρήκοος ασθενής δυσκολεύεται να ακούσει τους συνομιλητές του, δεν διακρίνει τί του λένε, παραπονιέται ότι δεν μιλούν ‘καθαρά’ και ζητάει συχνά να του επαναλάβουν τη φράση τους. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απόσυρση και ψυχολογικά προβλήματα καθώς ο ασθενής δεν μπορεί να αισθανθεί μέρος του συνόλου και ΄προτιμά’ να παραμένει απομονωμένος. Επίσης, συχνά δυσκολεύεται να ακούσει σημαντικούς ήχους του περιβάλλοντός του όπως για παράδειγμα το κουδούνι της εξώπορτας, ένα τηλέφωνο που χτυπάει ή ακόμη και ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει. Ακόμη, προκειμένου να ακούσει, δυναμώνει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου γεγονός που πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό στους οικείους του ή και στους γείτονες.

Ποιοι τύποι βαρηκοΐας υπάρχουν και που οφείλονται;

Ανάλογα με το σημείο της ακουστικής οδού στο οποία εμφανίζεται η υπεύθυνη βλάβη, η βαρηκοΐα διακρίνεται σε:

  • Βαρηκοΐα αγωγιμότητας: Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα που μεταφέρει τον ήχο προς το εσωτερικό του αυτιού. Συνήθεις αιτίες είναι κάποια τρύπα στο τύμπανο, η παρουσία υγρού πίσω από το τύμπανο, η ωτοσκλήρυνση, διάφορες ανατομικές ανωμαλίες ή απλά η απόφραξη του πόρου από κερί.
  • Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα: Η βλάβη εντοπίζεται στο νευροαισθητηριακό κομμάτι του αυτιού δηλαδή είτε στα νευρικά κύτταρα του κοχλία είτε στο ακουστικό νεύρο. Μπορεί να οφείλεται στον εκφυλισμό το οργάνου της ακοής λόγω ηλικίας (πρεσβυακουσία), στην έκθεση σε έντονο θόρυβο μικρής διάρκειας (π.χ. κρότος, πυροβολισμός) ή σε έντονο παρατεταμένο θόρυβο (ηχεία, εργασία σε θορυβώδες περιβάλλον), σε ιδιοπαθή αιφνίδια απώλεια της ακοής, σε κληρονομική προδιάθεση ή σε κάποια ανωμαλία που υπάρχει από τη γέννηση.
  • Μικτή βαρηκοΐα: Αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω και μπορεί να οφείλεται σε μία ή περισσότερες βλάβες που εντοπίζονται σε όλη την έκταση της ακουστικής οδού.

Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει ο έλεγχος της ακοής;

Ο Ακοολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις:

Ωτοσκόπηση: Πρόκειται για την εξέταση του αυτιού με τη βοήθεια του ωτοσκοπίου ή του μικροσκοπίου. Μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τον έξω ακουστικό πόρο, το τύμπανο και την τυμπανική κοιλότητα.

Ακοόγραμμα:Είναι η εξέταση με την οποία καταγράφουμε με ακρίβεια τον βαθμό απώλειας της ακοής καθώς και τον τύπο της βαρηκοΐας. Γίνεται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου που λέγεται Ακοογράφος. Ο εξεταζόμενος φορά ειδικά ακουστικά μέσω των οποίων του παρέχουμε ηχητικούς τόνους διαφόρων εντάσεων και συχνοτήτων. Η ανταπόκρισή του σε αυτούς μέσω πατήματος ενός κουμπιού καταγράφεται και έτσι προκύπτει η καμπύλη του ακοογράμματος. Η ανάλυση της καμπύλης αυτής μας δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίεςπου μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τη βαρύτητα της βαρηκοΐας, σε ποιο σημείο της ακουστικής οδού βρίσκεται η βλάβη αλλά και με ποιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Τυμπανόγραμμα: Η εξέταση αυτή γίνεται με τη βοήθεια ειδικού οργάνου που λέγεται Τυμπανογράφος. Ένα ειδικό βύσμα τοποθετείται στο αυτί του εξεταζόμενου και μέσω αυτού λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τυμπάνου (π.χ. ύπαρξη τρύπας) και της κοιλότητας του αυτιού (π.χ. ύπαρξη υγρού, ωτοσκλήρυνσης).

Ακουστικά αντανακλαστικά: Σε κάποιες περιπτώσεις, για την περαιτέρω διερεύνηση της βαρηκοΐας είναι χρήσιμος ο προσδιορισμός των ακουστικών αντανακλαστικών. Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια του Τυμπανογράφου και μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για την κατάσταση του νεύρου της ακοής, του προσωπικού νεύρου αλλά και της κοιλότητας του αυτιού.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο πλήρης ακοολογικός έλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί μας δίνει πολλά στοιχεία με βάση τα οποία μία βαρηκοΐα μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποκαλύψει σημαντικά υποκείμενα προβλήματα που χρήζουν περεταίρω διερεύνησης και αντιμετώπισης.


    Κλείστε Ραντεβού